Het goede nieuws is: je bènt niet je perfectionisme! Het is slechts een patroon van denken, doen en voelen dat je ooit hebt geleerd en dat je ook weer kunt afleren. Als jijzelf er klaar voor bent om dit patroon te doorbreken en het leven op een meer ontspannen manier wilt beleven, kan de OCP-coaching jou hierbij helpen.

OCP staat voor ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme. Het is een krachtige methodiek, ontwikkeld door Marcel Hendrickx van Het Ontwikkelingsinstituut. De methodiek is gebaseerd op het principe van interne delen binnen NLP (neuro-linguïstisch programmeren).  NLP gaat ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende delen die aan de basis liggen van onze verlangens, onze competenties en ons gedrag. Ze sturen ons denken, doen en voelen en dit altijd met een positief doel voor ogen. Bijvoorbeeld: één deel van jou wil nog wat langer op café blijven, want je hebt je vrienden al zolang niet meer gezien, het andere deel van jezelf wil op tijd naar huis zodat je de dag nadien fris en monter bent.

 

In de coaching herstellen we de samenwerking tussen het deel dat jouw perfectionisme aanstuurt en het deel dat jou wil laten leven als een vrij persoon. Je legt contact met de ware kracht die onder je perfectionisme schuilt en je gaat die kracht op een meer evenwichtige manier inzetten om je doelen te bereiken.

Wat is het concreet resultaat van de coaching? Je wordt (terug) een vrije persoon die in staat is om vanuit authenticiteit en spontaniteit activiteiten te ondernemen. Je kunt je energie weer laten stromen en je wilskracht op een succesvolle, evenwichtige manier inzetten. Zo ontstaat er meer harmonie in jezelf, in je relaties en in je leven.

Lees hier wat de OCP-coaching voor FienIlse, Sarah en Suzanne betekend heeft.

Wil jij het evenwicht in je leven herstellen via perfectionismecoaching? Neem dan contact met me op. We stemmen telefonisch af en maken een afspraak voor een intakegesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek vul je een vragenlijst in. Gemiddeld zijn er 6 tot 7 coachingsessies nodig. Dit is individueel verschillend en wordt o.a. bepaald door de mate waarin je er zelf mee aan de slag gaat tussen de gesprekken door.